XS
SM
MD
LG
XL
LERA MİMARLIK

MARPUÇÇULAR CAMİİ

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

İşveren: Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü

Müellif Mimar: Eda Uğur Kılınç

Tarih: 2018

Marpuççular Camii, İstanbul Fatih İlçesi, Ada No:394, Parsel No:37-48-92, Marpuççular Caddesi’nde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü’ne ait olan camiinin kaynaklarda mescid olarak inşa edildiği sonraki tarihlerde camiye çevrildiği belirtilmektedir. Hadika banisinin Çelebi oğlu Alaattin olduğu bilinmektedir. Bugün kendisinin türbesi caminin giriş kapısının sol tarafında yer alan hazire içinde yer almaktadır. Camii zaman içinde ciddi derecede onarım geçirmiş ve özgün halini neredeyse tümüyle kaybetmiştir diyebiliriz. 

Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede “İnne’s-salate” H.1320 tamir tarihi vardır. Altında ise suyunun Kanuni Sultan Süleyman tarafından getirildiği belirtilmiştir. Camii kapsamlı olarak 1955’de Ata Köseoğlu Bey tarafından onarım görmüştür. 1462 tarihli Hoca Alaattin bin Çelebi El Edirnevi olarak kaydedilen vakfı bulunmaktadır. Vakfiyede kendi mahallesinde 190 ev vakfetmekte, imama 2, müezzine 1,5 dirhem yevmiye bağlanmaktadır. Oysa Kanuni devrinde yazılan vakıfları daha geniş gözükmektedir. Aynı yerde 6870 akçe gelirli, Alaca Hamam’a bitişik 19 oda ve mescit, karşısında 1911 akçe gelirli 12 dükkan vakfedip imama 3, müezzine 2, mütevelliye 2, 4 cüzhana 4 akçe tahsis edilmiştir.  

Caminin tek şerefeli minaresi günümüze özgün olarak ulaşan tek mimari öğe diyebiliriz. Fakat çok yıpranmış durumda olup statik açıdan da cami için tehlike arz etmektedir. Şerefe korkuluklarının birçoğu kopmuş, parçalanmış durumdadır. Cami ana mekanı etrafına birçok muhdes yapılar ilave edilmiştir. Bu ekler caminin özgün form ve dokusunun kaybolmasına sebep olmuştur. Muhdes yapılar caminin dış dokusunu bozarken, iç mekanda da ilave edilen çini kaplamlar, tavan kaplamaları, korkuluk  vb. ekler ile iç mekanın özgün formu da kaybolmuştur.

{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım